ANDREAS HASTRUP Lidt om mig


Jeg er gift med Louise, og vi bor ved Svebølle. Vores børn Emilie, Christopher og Alexander er alle flyttet hjemmefra.

Jeg er uddannet agrarøkonom, og har været selvstændig siden 1989, har drevet land- & skovbrug i udlandet fra 2006 til 2019, hvor Louise og jeg købte den blandede land- & skovbrugsejendom Avnsøgaard ved Svebølle.

Sideløbende sidder jeg i Det Danske Hedeselskabs samt Andels (SEAS-NVE) repræsentantskab, og derudover er jeg bestyrelsesformand i to mindre selskaber, der formidler salget af mælk og biomasse.

I 10 år sad jeg i den internationale NGO CARE-Danmarks bestyrelse og 22 år i Nykredits regionsråd.

I forbindelse med mine forskellige gøremål har jeg derfor mødt lige fra de fattigste af de fattige i en lang række U-lande til det gennem udviklede bureaukrati i I-lande.

Og det er dette erfaringsgrundlag jeg gerne vil anvende i udvalget ”Regional Udvikling”, der bla. arbejder med områderne natur & miljø, beskæftigelse, uddannelse, kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

 

Fem mærkesager – (det er for mange – så det bliver tre):

1.                   Ved at justere på den politiske og administrative ageren, skal tilliden til de politiske og administrative processer øges, således at du som borger og/eller virksomhed begynder at opleve, at ”Region Sjælland” rent faktisk eksisterer for din skyld!

2.                   Bliver jeg valgt, vil min først tiltag være, at forslå at det administrative område under ”Regional Udvikling” ikke må forringe/udhule din aktuelle retlige stilling, uden at tiltaget har passeret udvalgsformandens/udvalgets bord først.

3.                   Regions Sjællands motto er ”Vi er til for dig”. -  I udvalget ”Regional Udvikling” vil jeg gerne arbejde for, at du som borger og virksomhed reelt oplever dette.

Til RV 21