Doris Irene Stenver Arkiv


Samarbejdet mellem kommune og region om sundhedsopgaver skal styrkes.

Debatindlæg af Doris Irene Stenver, læge, kandidat til Køge byråd og Sjællands regionsråd (V); Køge d. 12. juli 2021
Bragt i Dagbladet 1. sektion

Dagbladet bringer 9. juli omtale af et forløb, hvor en patient ramt af en blodprop i hjernen og dennes pårørende udtrykker stor utilfredshed med samarbejdet mellem Køge kommune og regionen omkring genoptræningen. De berørte borgere sidder tilbage med opfattelsen af, at meget kunne være gjort bedre og hurtigere. De væsentligste ankepunkter er dårlig kommunikation mellem region og kommune, dårlig kommunikation mellem borger og kommune samt manglende struktur og plan for genoptræning.

Sagen illustrerer den udfordring vi står overfor i sundhedsvæsnet fremover. I endnu højere grad end i dag vil der opstå situationer, hvor et tæt og godt samarbejde mellem kommune og region er en forudsætning for, at patienter kan få en behandling, der er effektiv og af tilstrækkelig høj kvalitet. Og en behandling som patienten og de pårørende kan være tilfredse med. Det vil kræve meget mere end blot at lade skriftlige planer følge med patienten ved overgange mellem region og kommune.

Fremtidens hospitaler vil være forbeholdt patienter med behov for højt specialiseret behandling. Til gengæld får kommunerne, også Køge kommune, flere opgaver og større ansvar. Det gælder f.eks. opgaver med akutberedskab, der kan gøre hospitalsindlæggelse overflødig, og beredskab der sikrer omsorg og pleje til patienten efter udskrivelse fra hospital. I disse situationer er det vigtigt, at koordination og kommunikation mellem de forskellige sektorer fungerer optimalt. Ellers kan det få alvorlige konsekvenser for patienterne.

Når sygdommen rammer, er det vigtigt at sikre tilstrækkelig inddragelse af patienten og de pårørende. Det er vigtigt at afstemme forventningerne til det videre forløb. Hvad kan patienten og den pårørende selv gøre? Og hvordan vil personalet kunne bidrage? Det kræver klar og tydelig kommunikation – mellem region og kommune og mellem medarbejderne og patienter og pårørende.

Sammenlignet med det øvrige Danmark scorer Region Sjælland lavt i undersøgelser af patient-tilfredshed. Der er således god grund til at se systemet efter i sømmene og finde løsninger, der tilgodeser patienternes behov. Patienterne ønsker et sundhedsvæsen, der er fleksibelt, nemt tilgængeligt og sammenhængende. Et sundhedsvæsen der ”taler sammen”, og hvor man ikke har oplevelsen af at blive tabt mellem to stole.

Køge d. 12. juli 2021

Til RV 21