Doris Irene Stenver Lidt om mig


MINE POLITISKE MÅL OG MÆRKESAGER TIL RV21:

 
ADGANG TIL DEN BEDSTE BEHANDLING
Sundhedsvæsnet står foran store forandringer i de kommende år, i takt med at der bliver flere ældre og flere med kroniske og psykiske sygdomme. Fremtidens hospitaler er forbeholdt patienter med behov for højt specialiseret behandling. Kommunerne får derfor flere opgaver og større ansvar på sundhedsområdet.
Derfor er det vigtigt at fremme samarbejdet mellem region, kommuner og lægepraksis, så visionen om det nære sundhedsvæsen kan realiseres, og patienterne altid får den bedste behandling. Samarbejdets endelige form vil afhænge af en sundhedsreform vedtaget af Folketinget.
Psykiatri-området skal styrkes og udvikles markant. Også her er der brug for en national handleplan. Men inden vi når dertil, skal vi afsøge mulighederne for fremskridt lokalt.

Det frie valg mellem offentlige og private løsninger skal fremmes.


BRUG AF DEN NYESTE TEKNOLOGI

Der er behov for at øge brugen af digitale løsninger og ny teknologi i sundhedsvæsnet. Det kan spare tid og ressourcer. Det kan styrke inddragelse af borgerne og øge tilgængeligheden for patienter og pårørende. Det kan skabe sammenhæng ved deling af data på tværs af sektorer. Digitale værktøjer er også en hjælp for personalet i udførelsen af kerneopgaverne, f.eks. konsultationer via telemedicin og supervision af patienten under genoptræning.

EN SUNDERE OG RIGERE REGION

En sund økonomi er grundlaget for et effektivt sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, at regionens virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Uddannelse er således et vigtigt indsatsområde.
§  Flere unge - også de sårbare - skal have en ungdomsuddannelse, og flere skal tage en videregående uddannelse.
§  Samspillet mellem erhvervsuddannelser og virksomheder skal styrkes for at sikre de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.
§  Bedre uddannelser og bedre job til flere øger beskæftigelsen, produktiviteten og velstanden i kommune og region - og er en effektiv kur i bekæmpelsen af social ulighed.

MIT CV

Født 11. januar 1957 i Køge

Gift 1987 med civilingeniør Palle Stenver

Bor på Søndre havn i Køge

E-mail doris@stenver.dk

 Uddannelse:

Studentereksamen, Køge Gymnasium 1975

Læge, Københavns Universitet 1986

Speciallæge 1995

Master of Public Administration (MPA), CBS 2007

 Job/karriere:

Hospitalslæge 1986 – 1998

Ansat i Lægemiddelstyrelsen 1998 – 2019, fra 2002 som overlæge; i alle årene Danmarks repræsentant i EU's Bivirkningskomité under EU's lægemiddel agentur EMA; talsperson for Lægemiddelstyrelsen i forhold til medierne i bivirknings spørgsmål

I dag selvstændig, indehaver af konsulentfirmaet Unique Advice, der udbyder rådgivning af lægemiddelindustrien

Engagement i Venstre:

Medlemskab siden 1993 (Greve). Siden 1. januar 2021 medlem af Venstre i Køge

 I perioden 1994 – 2007, i en årrække været

§  Bestyrelsesmedlem i Venstre i Greve

§  Formand for Venstre i Greve

§  Medlem af Køgekredsens bestyrelse (folketingskandidat Birthe Rønn Hornbech)

§  Medlem af amtsbestyrelsen

§  Formand for Roskilde amts Europa-udvalg

§  Medlem af Venstres hovedbestyrelse

§  Medlem af Roskilde amtsråd (amtsborgmester Kristian Ebbensgaard)

§  Folketingskandidat (2001 Odense, 2007 Holbæk)

 Aktuelt:

§  Byrådskandidat KV21 Køge Byråd 

§  Regionsrådskandidat til KV21 – valgt som nr. 1 af Venstre i Køge

Til RV 21