JØRN CHRISTENSEN Lidt om mig


Jeg er 62 år (snart 63), hvilket er ingen alder og uddannet socialpædagog. Jeg har arbejdet i psykiatrien siden jeg blev uddannet.
Det er blevet til arbejde i hospitalspsykiatrien i Københavns amt, region hovestaden, Vestsjællands amt og region Sjælland. Hovedparten i den akutte/supakutte psykiatri.
Endvidere har jeg arbejdet i Holbæk kommune og primært i kommunens akuttilbud og herunder som opsøgende skp efter servicelovens §99.

Og så har jeg haft fornøjelsen af at have haft plads i regionsrådet i de første 8 år, af regionens levetid og tager gerne en periode til.


RV 21