Simon Østergaard (Lidt om mig Selv)


Mit navn er Simon Østergaard Jeg er førstegangskandidat ved regionsrådsvalget.

Jeg er 46 år og er bosat i Mosede sammen med min hustru Agnes og vores 3 fælles børn. Jeg har 2 store børn fra et tidligere ægteskab. Vores tvillinger, Anton og Valdemar, starter i skole efter sommerferien på Mosede skole, og vores mindste datter, Cornelia, går i vuggestue i Nældebjerg.

Jeg arbejder til dagligt som tilbudsleder i Københavns kommune, hvor jeg er leder for 4 socialpsykiatriske botilbud. Min hustru Agnes er Tandlæge og medejer af en tandlægeklinik i Mosede.

Hvis jeg meget kort skal fortælle nogen, hvorfor jeg vælger at stille op som kandidat, vil det korte svar være, fordi det handler om mennesker.

For mig er individets frihed til at bestemme over egen tilværelse et afgørende og ufravigeligt princip.

Vi skal have indflydelse på de beslutninger, der tages i Region Sjælland. Jeg håber derfor på at blive valgt ind i regionsråddet og dermed kunne repræsentere os i Greve. Her vil jeg have et konstant fokus på en effektiv og serviceorienteret offentlig sektor. 

Jeg har en helt særlig interesse og viden om psykiatrien, som jeg naturligvis vil gøre gældende. Vi skal skabe attraktive arbejdspladser i vores sundhedsvæsen, hvis vi også i fremtiden skal kunne tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere. Én af måderne er efter min mening, at vi skal turde tro på fagligheden hos de ansatte, og vi skal sætte dem fri, så de har tid til at yde kernevelfærd. Vi skal have mindre bureaukrati.

En stemme på mig er en stemme på mennesker – ikke systemer 


Til RV 21