Nyhedsbrev juni 2022


Kære Venstre-medlem i Region Sjælland
Sommeren står for døren. Vi vil derfor give en opdatering på det politiske arbejdet i regionsrådet, inden vi hopper i badetøflerne og tager en velfortjent pause nogle uger. 

Økonomi-udviklingsplan

Som en del af rammen for de kommende fire års budgetter har vi i regionsrådet forhandlet en økonomiudviklingsplan på plads. Planen er en beskeden rammereduktion og har fokus på udgifter bl.a. til administration. Fra borgerlig side ville vi gerne have lavet planen endnu mere robust end det, vi kunne blive enige om, da der ikke mindst i disse tider vil være meget store usikkerheder i priser m.v. Omvendt insisterede vi på at være med i aftalen, da det giver medindflydelse og adgang til de kommende års budgetforhandlinger, da økonomiplanen vil blive adgangsbilletten til budgetforhandlingslokalet. 

Økonomi-aftale mellem Danske Regioner og regeringen

For nylig faldt den årlige økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen på plads. Jacob sidder med i bestyrelsen for Danske Regioner og var derfor med til forhandlingen. Aftalen sætter den økonomiske ramme for de fem regioner i 2023. Selv om mange intuitivt regner med, at når det er en rød regering, så vil det ”flyde med mælk og honning”, er det ingenlunde tilfældet. Det er aftalt, at regionerne får dækket de forventede merudgifter som følge af den demografiske udvikling - dvs. hvad der følger af, at der primært kommer flere behandlingskrævende ældre. Det betyder derfor, at der ved kommende budgetter skal prioriteres hårdt og forsøges at skabe mere sundhed for pengene. Og her har Venstre en afgørende rolle at spille. 

Fødeområde har brug at blive styrket

At få en god start på livet og en god start som forældre er i sig selv meget vigtigt. Fødeområdet har desværre store udfordringer med afdelinger, som er tæt på at bryde sammen. Derfor vil Venstre prioritere dette område ved de kommende budgetforhandlinger. Vi vil konkret foreslå, at det frie valg for de fødende bliver styrket ved, at endnu flere får mulighed for at vælge at føde på en privat klinik eller i hjemmefødselsordningen. Vi kan se, at den ene private klinik, der p.t. er ved Roskilde, har meget stor søgning både af de gravide samt af personale, der ønsker at arbejde der, og som i dag arbejder helt uden for området. 

I dag kan klinikken i Roskilde håndtere 200 fødsler om året. Det vil vi gerne udvide til 600-800 fødsler med udbud af opgaven, så der kan etableres 2-3 yderligere private fødeklinikker rundt i regionen. Det vil styrke det frie valg, ligesom det vil styrke kvaliteten i fødslerne, da det giver mere stabilitet for de fødende både før og efter fødslen. Endvidere vil det kunne aflaste de belastede fødeafdelinger på sygehusene. 

Sundhedsaftale på Christiansborg – men hvor er psykiatriplanen? 

For nogle uger siden blev der indgået en aftale om en ny sundhedsaftale, der primært skal gøre sundhedsbehandlingen mere nær for borgeren. Konkret afsættes 4 milliarder kr. til at etablere og/eller udvide/modernisere eksisterende sundhedshuse – det som regeringen kalder ”nærhospitaler”. Venstre fik forhandlet både prioriteringen i midler og antallet af sundhedshuset op til 25 på landsplan. Vi har en stor ambition om, at ”hvad der ikke er svært skal være nært” – dvs. flere behandlinger skal kunne klares lokalt for til gengæld at koncentrere de mest specialiserede behandlinger inde på de specialiserede sygehuse. 

Til gengæld savner vi forsat regeringens udspil på den længe lovende 10-års plan for psykiatrien, da vi kan se, at der er et fortsat større pres for behandling af mennesker med ondt i sjælen. Uagtet at regeringen smøler med deres udspil, vil Venstre i Region Sjælland prioritere psykiatrien ved den kommende budgetforhandling. Ikke bare med midler, men særligt måden hvorpå vi tilbyder behandling, da der er tale om nogle af vores mest udsatte borgere. Det må kunne gøres bedre! Rigtig god sommer til alle.

                        Med venlig hilsen
 Jacob Jensen                                      Kirsten Devantier     

Politisk leder                                        GruppeformandVelkommen til Venstre i Region Sjælland 

Grundlovsmøde på Broksø 2022

.