Anders Kofoed Lidt om mig


Mit navn er Anders Koefoed, jeg er 47 år og bor i Skælskør, hvor jeg også er født og opvokset.

Til dagligt er jeg ansat som politiassistent i Sydsjælland og Lolland Falsters politi, hvor jeg sidder som fællestillidsmand og ved siden af det, sidder jeg i byrådet i Slagelse og i det nuværende Regionsråd.

Jeg er gift med Tina og sammen har vi 3 aktive børn.

Jeg syntes det var rigtig godt set, da man for år siden nedprioriterede vores lægebiler og i stedet for satsede på, at få flere paramedicinere i vores ambulancer, og sammenligner vi os med de andre regioner, mener jeg helt klart, at vores præhospitale akutberedskab i Region Sjælland ligger i top. Både i kvalitet og hvad angår responstider, det skyldes ikke mindst de krav vi i Venstre stillede til de seneste års budgetter, hvor vi fik sat ekstra penge af til nødbehandler biler mm, men udviklingen på dette område går stærkt, og jeg brænder virkelig for at udvikle dette område endnu mere.

Jeg håber på at vi kan udvide ordninger, så vi kan få paramediciner i alle vores ambulancer, ligesom jeg godt kunne tænke mig en ordning med mange flere udekørende akutsygeplejersker og på den måde få udbredt ordningen med telemedicin, så borgeren kan behandles mere i eget hjem. Jeg er sikker på det er vejen frem. 

I Region Sjælland, har vi et at Europas største og bedste psykiatrisygehuse, og det forpligter, så vi skal sørge for, hele tiden at udvikle os. Jeg ser qua mit daglige arbejde i både politiet og mit politiske virke i Slagelse, et potentiale i forbedringer på flere områder, bl.a. inden for uddannelse, sikkerhed, transport og ikke mindst samarbejde mellem kommunerne og regionerne, hvor jeg syntes vi udskriver vores psykiatriske patienter alt for hurtigt, det er ikke godt nok og det gør at vi ofte, at vi taber disse borgere, som i stedet for, bliver kastebold mellem politi, region og kommune. At ventetiderne til behandling hos psykiatere og psykolog skal nedbringes er der vist heller ingen tvivl om.   

Herudover vil jeg arbejde på at tildelingen af ydrenumre inden for fysioterapeuter og kiropraktorer bliver nemmere så nye klinikker for større mulighed for at starte op. Jeg har siddet som formand for udvalget omkring fodterapeuter i denne periode, og har haft stor succes med, at lave fri nedsættelses ret for denne gruppe. Det håber jeg vi kan føre videre inden for fysioterapi og kiropraktor området 

også, derved få ventetiderne ned til gavn for alle os borgere.


RV 21